PODLAŽÍ DOMU

PODLAŽÍ DOMU


1.pp schema 1.np schema 2-3.np schema
 1. Podzemní podlaží  1. Nadzemní podlaží    2. a 3. Nadzemní podlaží